Nasz pakiet szkoleniowo-doradczy stworzony został z myślą o poprawie jakości świadczonych usług, rozwiązaniu problemów, polepszeniu komunikacji w zespole i stworzeniu z niego dobrze działającego organizmu.

Audyt wewnętrzny w hotelu

Przed wyborem jednego z naszych szkoleń zalecamy wybór audytu wewnętrznego w hotelu. Jego zadaniem jest pomoc w usprawnieniu działania hotelu od wewnątrz, sprawdzeniu czy funkcjonuje on w prawidłowy sposób oraz czy nie dochodzi w nim do żadnych nadużyć. Pozwala wskazać mocne i słabe strony, nad którymi warto popracować. Zadaniem audytu jest również zdobycie informacji umożliwiających przygotowanie oferty szkoleniowej oraz dedykowanego programu zajęć idealnie dopasowanego do potrzeb hotelu.

Schematy organizacyjne poszczególnych działów w hotelu

Jak dostosować swój obiekt hotelowo-gastronomicznych do szybko zmieniających się trendów i potrzeb klienckich? Za pomocą przykładów i branżowych studium przypadku uczestnicy szkolenia zapoznają się z najlepszymi praktykami, które pozwolą im przygotować odpowiednie narzędzia zarządzania wewnętrznego, nastawione na trwałe zasady działania, które pozwolą na utrzymanie stałego poziomu jakościowych usług i możliwość dostosowania ich do oczekiwań klienta.

Dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i zmianowi motorem zmian w hotelu

Szkolenie to doskonale sprawdza się prowadzone równolegle z modułem poprawy schematów organizacyjnych. Celem tego programu jest poprawienie funkcjonowania zespołu kierowniczego oraz podniesienie jego kwalifikacji. Efektywność funkcjonowania obiektu zależy bezpośrednio od profesjonalizmu i wiedzy kadry kierowniczej. Nasz program szkolenia prowadzony jest według szczebli zarządzania.

Team building czyli po nitce do kłębka

Celem tego modułu szkoleniowego, jest podniesienie motywacji i zgrania zespołów pracujących w poszczególnych działach. Poprzez gry wprowadzane są sytuacje, dzięki którym uczestnicy doświadczają emocji podobnych do tych, które znają z codziennej pracy: zniechęcenie, frustrację, zaangażowanie, problemy komunikacyjne. Omówienie tych zjawisk w kontekście podanej teorii poszerza zakres wiedzy oraz ułatwia zmianę zachowań na bardziej funkcjonalne.

Budżetowanie i kontroling – jak dysponować pieniędzmi

Szkolenie to daje przestrzeń do omówienia najbardziej kluczowych zagadnień związanych z budżetowaniem dla kadry managerskiej wyższego oraz niższego szczebla. Pozwala na praktyczny przegląd najważniejszych definicji związanych z finansami i przełożenie ich na codzienną problematykę zarządzania hotelem. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę, wskaże najistotniejsze zależności oraz pozwoli zbilansować koszty własne w relacji do planowanych przychodów.

Zarządzanie danymi wrażliwymi w otoczeniu hotelowym

Szkolenie to ma na celu zrozumienie i wprowadzenie przejrzystych zasad w prowadzeniu i przechowywaniu tzw. danych wrażliwych w codziennej pracy hotelowej recepcji. Wspólna praca na realnych przykładach pozwoli wypracować skuteczne metody, zabezpieczające przed sytuacjami kryzysowymi i podniesie świadomość ponoszonej odpowiedzialności w relacjach z gośćmi hotelowymi.

Sprzedaż i marketing w hotelu

Nastawione na praktyczne rozwiązania szkolenia omawiające wszystkie podstawowe określenia branżowe, wraz z umiejętnością analitycznego wykorzystania uzyskanych danych statystycznych. Poprzez zdefiniowanie kluczowych sfer działalności obiektu hotelowego uczestnicy szkolenia posiądą umiejętność odpowiedniego akcentowania najważniejszych przewag konkurencyjnych, a na ich bazie zbudować strategię komunikacji marketingowo-sprzedażowej.

Szkolenia tematyczne dla hoteli

Rozwojowe zajęcia dedykowane dla działów gastronomicznych mające na celu rozbudowę organoleptycznych umiejętności uczestników. Autorski program podnoszący świadomość z możliwości generowania niepowtarzalnych doznań, połączony z poszerzeniem praktycznego słownika opisu dań – wzmocnienie języka percepcji, którym posługuje się personel restauracji, baru i room service.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?