Sprzedaż i marketing w hotelu

Opis szkolenia

Nastawione na praktyczne rozwiązania szkolenia omawiające wszystkie podstawowe określenia branżowe, wraz z umiejętnością analitycznego wykorzystania uzyskanych danych statystycznych. Poprzez zdefiniowanie kluczowych sfer działalności obiektu hotelowego uczestnicy szkolenia posiądą umiejętność odpowiedniego akcentowania najważniejszych przewag konkurencyjnych, a na ich bazie zbudować strategię komunikacji marketingowo-sprzedażowej.

Korzyści dla hotelu

Zakres szkolenia

Tematy wchodzące w skład szkolenia:

  1. najważniejsze terminy w biznesowym zarządzaniu hotelem (RevPAR, ADR, RevPASH, RCR itp.)
  2. typologia usług hotelowych,
  3. poszukiwanie własnej przewagi konkurencyjnej,
  4. wzmacnianie mocnych i ukrywanie słabych stron obiektu,
  5. strategiczna ocena najbliższej konkurencji,
  6. umiejętne pozycjonowanie różnych usług (pokoje, gastronomia, centrum konferencyjno-bankietów) i ich pakietowanie,
  7. zarządzanie zewnętrznymi kanałami sprzedaży,
  8. umiejętność zarządzania ceną i usługami hotelarskimi,
  9. rozumienie i wykorzystanie relacji Pośrednik – Klient,
  10. sposoby zarządzania danymi o kliencie (CRM – Customer Relationship Management).

Czas trwania

minimum 2 dni (16h) maksimum 3 dni (24h)

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?