Budżetowanie i kontroling - jak dysponować pieniędzmi

Opis szkolenia

Omówienie najbardziej kluczowych zagadnień budżetowanie dla kadry managerskiej wyższego i niższego szczebla, praktyczny przegląd najważniejszych definicji związanych z finansami i przełożenie ich na codzienną problematykę zarządzania hotelem. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę, pozwoli wskazać najistotniejsze zależności oraz zbalansować koszty własne w relacji do planowanych przychodów.

Korzyści dla hotelu

Zakres szkolenia

Tematy wchodzące w skład szkolenia:

 1. co to są finanse?
 2. informacja finansowa – cashflow, rachunek wyników, bilans,
 3. jak skonstruować prosty budżet w hotelu? – planowanie finansowe,
 4. różnice w budżetowaniu w różnych działach hotelu,
 5. budżet personalny,
 6. podstawy zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością,
 7. decyzje inwestycyjne,
 8. kontrola kosztów i inwentaryzacja zasobów,
 9. preferowane poziomy kosztów na przykładzie działów gastronomicznych,
 10. maksymalizacja wyników finansowych w praktyce,
 11. zadanie praktyczne – ile kosztuje pokój?

Czas trwania

minimum 1 dzień (8h) maksimum 2 dni (16h)

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?