POLITYKA PRYWATNOŚCI PGC PAWEŁ GRUSZECKI

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego na stronie internetowej https://pgconsulting.eu/ są przetwarzane przez Pawła Gruszeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “PGC Paweł Gruszecki” z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Stanisława Kunickiego 5 lok. 124, 30-134 Kraków, NIP: 9441770536, REGON: 120323010, tel: 12 307 70 50, e-mail: kontakt@pgconsulting.eu (“Administrator”).
 2. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 3. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Celem przetwarzania jest kontakt z Panem/ią oraz podjęcie czynności mających na celu odpowiedź na zapytania przedstawione w formularzu kontaktowym oraz przekazywanie Panu/Pani informacji marketingowych (m.in. o ofercie Administratora, promocjach, organizowanych akcjach) – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej oraz 1 rok po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub dają mu uprawnienie przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.
 6. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 7. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne), organy państwowe.
 8. Ma Pan/Pani prawo:
  • cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na innej podstawie niż zgoda);
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej https://pgconsulting.eu/ (dalej „Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze Strony.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celu zbierania danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu Strony zgodnie z preferencjami klientów).
 3. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
 4. Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze Strony lub jej funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@pgconsulting.eu.