Schematy organizacyjne poszczególnych działów w hotelu (Służba Pięter, Kuchnia, Recepcja, Obsługa Gastronomii, Sprzedaż i Marketing, Rezerwacje, Obsługa SPA).

Opis szkolenia

Jak dostosować swój obiekt hotelowo-gastronomicznych do szybko zmieniających się trendów i potrzeb klienckich? Za pomocą przykładów i branżowych studium przypadku uczestnicy szkolenia zapoznają się z najlepszymi ‘dobrymi praktykami’, które pozwolą im przygotować odpowiednie narzędzia zarządzania wewnętrznego, nastawione na stałe i trwałe zasady działania, które pozwolą na utrzymanie stałego poziomu jakościowych usług i możliwość dostosowania ich do oczekiwań nowoczesnego klienta.

Korzyści dla hotelu

Mierzalnym efektem szkolenia będzie wprowadzenie stałych narzędzi zarządzania, które w wyraźny sposób wpłyną zarówno na zadowolenie klientów hotelu, jak i jego personelu, który dzięki zastosowaniu stałych metod postępowania zyska pewność siebie w relacjach z goścmi hotelowymi, podniesie jego samoocenę i pozwoli zbudować przyjazne do pracy środowisko (co również wpłynie na możliwość ograniczenia rotacji pracowniczej).

Zakres szkolenia

Tematy wchodzące w skład szkolenia:

a. zajęcia praktyczne z zakresu rozwiązywania problemów zarządzania wewnętrznego,
b. hierarchizacja i prioretyzacja problemów organizacyjnych,
c. kluczowe zagadnienia istotne do zrozumienia produktu oferowanego przez obiekty hotelarsko-gastronomiczne (marketing doznań i destynacji, obietnica wyjątkowych doświadczeń, scena i publiczność, wpływ umiejętnego rozwiązania problemu na wzrost lojalności),
d. dobre praktyki w bezpośredniej obsłudze klienta,
e. mnemotechniczne sposoby wpływu na gościa obiektu hotelarsko-gastronomicznego,
f. standaryzacja obsługi klienta – kluczowe zasady
g. obsługa klienta, a Podstawowe Standardy Operacyjne (SOP),
h. dedykowane dla konkretnego działu hotelu listy sprawdzające i ich wpływ na utrzymywanie równego poziomu usług,
i. metody sprawdzania zadowolenia klienta z usług,
j. zarządzanie relacjami z klientem,
k. umiejętne rozwiązywanie problemów i radzenia sobie ze zgłaszanymi reklamacjami,
l. stabilizacja procesów wewnętrznych,
m. schematy wewnętrznej kontroli jakości.

Czas trwania

40h szkoleniowych, z możliwością skrócenia lub wydłużenia, w zależności od potrzeb rozwojowych obiektu

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?