Efektywne metody i narzędzia sprzedaży

W ramach szkolenia „Efektywne metody i narzędzia sprzedaży” realizowanego w formie warsztatu, omawiane będą zagadnienia z zakresu definiowania usługi, polityki cenowej i prowadzenia skutecznych działań sprzedażowych. Szkolenie jest rozszerzone o rozwijanie umiejętności szybkiego rozumienia perspektywy klienta dzięki elementom metody design thinking.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?