Zarządzanie zespołem zdalnym

Opis szkolenia

Szkolenie ma za zadanie odpowiedzieć na pytania:

 • jaka jest specyfika zespołu wirtualnego?
 • jakie są składowe dobrego zarządzania zespołem rozproszonym?
 • jak ważne jest zaufanie między pracownikami w zespole wirtualnym?
 • jak wygląda kontrola realizacji planów?
 • skąd biorą się konflikty w pracy, w zespole rozproszonym?

Zakres szkolenia

Szkolenie online z zarządzania pracą zespołu zdalnego składa się z 3 webinarów 2 godzinnych każdy.

Podział wygląda następująco:

SESJA 1 – Fundamenty pod efektywną pracę

 • Czym różnią się zespoły rozproszone od stacjonarnych?
 • Struktura formalna i nieformalna w zespole rozproszonym – model góry lodowej,
 • Relacje interpersonalne wśród członków zespołu:
  • Budowanie zaufania i zaangażowania
 • W jaki sposób menedżer może wywierać wpływ na rozproszoną grupę.
 • Wykorzystanie elementów coachingu zespołu – jak optymalnie wykorzystać sporadyczne spotkania z pracownikami.

SESJA 2 – Komunikacja

 • Uspójnienie komunikacji w zespole,
 • Jak przekazywać informacje o tym, co ważne,
 • Optymalne praktyki komunikacji w – wykorzystanie w pełni możliwości kontaktu on-line,
 • Bariery w porozumiewaniu się na odległość (case study).
 • Udzielanie informacji zwrotnej – formułowanie komunikatu,
 • Kanały przekazywania informacji zwrotnej – skuteczność i poziom efektywności,
 • Przekazywanie trudnych decyzji oraz wydawanie niepopularnych poleceń – w jaki sposób stworzyć komunikat (ćwiczenie).

SESJA 3 – Efektywność

 • Techniki i narzędzia służące do organizacji pracy zespołu: dokumenty w chmurze, wspólny kalendarz, programy do zarządzania projektami,
 • Przekazywanie planów– budowanie zaangażowania podczas prezentowania planów,
 • Delegowanie zadań – komu, i jak?
 • Poziomy kontrolowania i etapy kontroli w zespole rozproszonym,
 • Zjawisko rozproszenia odpowiedzialności – jak mu przeciwdziałać?
 • Odniesienie do realiów zawodowych.

Korzyści dla firmy

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat specyfiki pracy zespołów rozproszonych (wirtualnych). Nabędą konkretne umiejętności potrzebne w budowaniu zaufania w zespole, zarządzaniu zespołem i stosowaniu technik oraz narzędzi wspierających pracę wirtualną. Nauczą się jak kontrolować pracę team-u, jak motywować do realizacji określonych celów oraz jak radzić sobie z konfliktami, specyficznymi dla zespołu pracującego ze sobą zdalnie.

Czas trwania

Szkolenie online – 6h

TERMINY

6 kwietnia 10:00 -12:00

15 kwietnia 10:00 – 12:00

17 kwietnia 15:00 – 17:00

Prowadząca pozwoli sobie zadać uczestnikom zadania do wykonania, które następnie omówi.

 

Cena za osobę650 zł netto       400 zł netto

Grupa szkoleniowa – maksymalnie 15 osób

Zapisy trwają do 5.04.2020r.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?