W związku z zakończeniem rekrutacji dla II naboru publikujemy wstępne listy rankingowe.

„Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

  1. wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
  2. wstępna lista rankingowa osób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej