Ogłaszamy przybliżony harmonogram, powiadomienia o wynikach posiedzenia Komisji Oceny wniosków dla I i II naboru.

Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej

Ogłaszamy przybliżony harmonogram, powiadomienia o wynikach posiedzenia Komisji Oceny wniosków dla I i II naboru.

 Harmonogram procedury przyznawania wsparcia pomostowego – I nabór

13-16.11.18 – okres składania wniosków wraz załącznikami

20,21,22.11.18 – posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

30.11.18 – złożenie protokołu do akceptacji przez WUP

12.12.18 – przybliżony termin ogłoszenia wyników

 

Harmonogram procedury oceny biznesplanów – II nabór

5-13.11.18 – okres składania wniosku wraz z załącznikami

20,21,22.11.18 – posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

30.11.18 – złożenie protokołu do akceptacji przez WUP

12.12.18 – przybliżony termin publikacji podstawowych list rankingowych