Lista rankingowa po odwołaniach – I nabór Opole

Publikujemy listę rankingową po odwołaniach dla Uczestniczek I naboru:

lista rankingową po odwołaniach

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Od dnia publikacji, zaczyna biegnąc termin 30 dni na skompletowanie dokumentów i podpisanie umowy.