Lista rankingowa III naboru I tury

W związku z zakończeniem rekrutacji dla III naboru I tury publikujemy wstępną listę rankingową w projekcie „Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Ocena formularzy rekrutacyjnych:

1. wstępna lista rankingowa osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej