Konkurs "Akademia Menadżera" MŚP został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest skierowany do mikro, małych i średnich firm ( od 1 osoby do 249 pracowników).

Nasz oferta została przygotowana z myślą o osobach, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie firmy, przedsiębiorstwa oraz zespołów pracowników.

Celem programu jest optymalizacja procesów uczenia pracowników, komunikacji i prowadzenia zespołów oraz usprawnienie procesu przekazania firmy wyznaczonej osobie/grupie osób (sukcesja).

Szkolenia prowadzimy w formie aktywnego warsztatu podczas którego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak motywować pracowników, jak planować procesy biorąc pod uwagę umiejętności i wiedzę podległego zespołu oraz jak zbudować lojalność pracowników tym samym zmniejszając rotację.

Poniżej znajdują się tematy do wyboru z zakresu podnoszenia kompetencji managerskich:

1.Budowanie zespołu i egzekwowanie jego pracy

Na szkoleniu :
– zapoznasz się z technikami delegowania zadań i egzekwowania wyników pracy pracowników,
– nauczysz się, w jaki sposób zoptymalizować pracę podległego zespołu,
– poznasz i wykorzystasz swój styl zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwem,
– jak myślę i działam czyli poznanie, w jaki sposób wnioskuję i podejmuję decyzje,
– proces przebiegu konceptu od pomysłu, do wdrożenia – dowiesz się jak optymalnie wykorzystać cechy indywidualne pracowników w nowych zadaniach,
– poznasz efektywne narzędzia komunikowania się w oparciu o indywidualne cechy i potrzeby.

Odchodzi się od modelu zarządzania, gdzie głównym motywatorem jest strach lub wynagrodzenie. Wielu właścicieli firm mówi o inspirowaniu podwładnych, o tworzeniu środowiska pracy, w którym pracownicy czują się swobodnie i bezpiecznie. Pomożemy Ci zrozumieć, jak wejść na drogę budowania silnego, angażującego przywództwa, którego wynikiem będzie trwały i zaangażowany zespół pracowników.

 

Czas trwania – 1 dzień (8 godz.)

2.Zarządzanie zmianą na poziomie firmy z wykorzystaniem Process Change Management

W trakcie tego szkolenia :
– dowiesz się, jak ważnym elementem jest sukcesja w transformacjach biznesowych,
– dowiesz się, jak opracować wizję zmiany, na co należy zwrócić uwagę,
– poznasz narzędzia do zbudowania strategii przeprowadzenia organizacji przez transformację,
– opracujesz plan zarządzania zmianą,
– określisz kluczowe role swoich pracowników w procesie adaptacji do nowych warunków,
– pomożemy przeanalizować luki i ocenić skutki zmiany w organizacji,
– pokażemy, w jaki sposób można powołać agentów transformacji biznesowej w firmie,
– pokażemy narzędzia i techniki pomocne podczas prowadzenia spotkań zespołu – elementy konstruktywnego moderowanie dyskusji.

Zmiana jest jedyną stałą w życiu. Dlatego najlepsi przywódcy czy liderzy opanowali techniki radzenia sobie w sytuacjach szybko zmieniającej się rzeczywistości. Potrafią natychmiast reagować w trudnych sytuacjach. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty dobrze jest nauczyć się funkcjonować adekwatnie do swojej nowej roli.

Czas trwania – 2 dni (16 godz.)

3.Komunikacja z pracownikami i wykorzystanie ich potencjału

W trakcie szkolenia :
– poznasz metody diagnozowania mocnych i słabych stron podwładnych,
– poznasz i nauczysz się, jak efektywnie się komunikować (pochwała, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, bariery komunikacyjne, pułapki w myśleniu),
– nauczysz się technik motywowania pracowników,
– sytuacje konfliktowe i stres  – omówienie przykładów i sposobów radzenia sobie.

Wyniki zależą od efektywności Twojego zespołu. Musisz umieć wyzwolić energię i lojalność u osób, którymi zarządzasz.
W ten sposób zaangażowani, zadowoleni i docenieni pracownicy wzniosą organizację na wyższy poziom.

Czas trwania – 1 dzień (8 godz.)

4.Zarządzanie i praca w zespole

Podczas szkolenia dowiesz się :
– jak zarządzać nowymi pomysłami – czego się ode mnie oczekuje?
– w jaki sposób przekazywać informacje zwrotną pracownikom – know how,
– jak przygotować uzasadnienie biznesowe nowej koncepcji,
– jak stworzyć strukturę organizacyjną w zespole pracowników – jak wybrać i kogo ?
– jak wykorzystać narzędzia do zarządzania wieloetapowego i wielopoziomowego w zespole pracowniczym,
– jak zidentyfikować i zarządzać ryzykiem,

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z własną rolą jaką odgrywają w zarządzaniu pracą podległego zespołu i/lub zespołów, cyklami tej pracy od powołania zespołu po jego koordynację i rozliczanie z zadań oraz warunkami, w których przyjdzie pracować. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę opartą na metodzie SWOT, listach kontrolnych oraz analizie kosztów – korzyści.

Czas trwania – 2 dni (16 godz.)

Data szkolenia Miejsce Komercyjne/Dofinansowane Źródło finansowania
styczeń 2020 r. Radom dofinansowanie 80% Akademia Menadżera
luty 2020 r. Radom dofinansowanie 80% Akademia Menadżera
marzec 2020 r. Radom dofinansowanie 80% Akademia Menadżera
kwiecień 2020 r. Radom dofinansowanie 80% Akademia Menadżera

 

Zapraszamy również firmy oraz osoby indywidualne z pozostałych miast w Polsce.

Osoby do kontaktu

Katarzyna Elzner
e-mail: katarzyna.elzner@pgconsulting.eu
tel. 575-020-061
(oferta szkoleniowa)

Katarzyna Juras
e-mail: katarzyna.juras@pgconsulting.eu
tel. 791-965-672
(procedura pozyskania dofinansowania)

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?