Standardy obsługi klienta w branży turystycznej

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 280 uczestników z województwa małopolskiego. Zakresem tematycznym objęte były standardy obsługi klienta.

Projekt realizowany był na kilku płaszczyznach:

  • Wsparcia szkoleniowego (obsługa klienta, postawa prosprzedażowa)
  • Doradztwa indywidualnego (komunikacja, rozwój kompetencji)
  • Coaching dla kadry managerskiej (zarządzanie, budowa zespołu)