Efektywna rekrutacja kluczem do sukcesu w biznesie

Projekt skierowany do firm MŚP z Małopolski, które nie posiadały własnego działu HR a chciały poszerzyć wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności na temat efektywnego projektowania i prowadzenia rekrutacji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, realizacji Assessment Centre. Przeszkoliliśmy ponad 150 osób Uczestników.