Zarządzanie danymi wrażliwymi w otoczeniu hotelowym.

Opis szkolenia

Celem modułu jest zrozumienie i wprowadzenie przejrzystych zasad w prowadzeniu i przechowywaniu tzw. danych wrażliwych w codziennej pracy hotelowej recepcji. Wspólna praca na “żywych” przykładach pozwoli wypracować skuteczne metody zabezpieczające przed sytuacjami kryzysowymi i podniesie świadomość ponoszonej odpowiedzialności w relacjach z gośćmi hotelowymi.

Korzyści dla hotelu

Zakres szkolenia

Tematy wchodzące w skład szkolenia:

  1. przejrzyste zasady fakturowania na recepcji i w dziale rezerwacji,
  2. poprawne przygotowanie dokumentów dla księgowej,
  3. zarządzanie danymi personalnymi gościa – RODO w praktyce,
  4. obowiązek meldunkowy,
  5. dokumentacja wymagana w dziale recepcyjnym – dobre praktyki,
  6. zarządzanie kryzysowe.

Czas trwania

1 dzień (8h)

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?