Efektywne metody i narzędzia sprzedaży

Opis szkolenia

W ramach szkolenia online realizowanego w formie webinaru z elementami wykonywania samodzielnie zadań, zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

  • definiowania usługi,
  • polityki cenowej i prowadzenia skutecznych działań sprzedażowych.

Szkolenie jest rozszerzone o kwestie związane z:

  • rozwijanie umiejętności szybkiego rozumienia perspektywy klienta (dzięki elementom metody design thinking).

Korzyści dla firmy

Dzięki szkoleniu firma uzyskuje zmianę podejścia zespołu sprzedażowego do sprzedaży usług dzięki zwiększeniu zaangażowania, kreatywności handlowców. Celem szkolenia jest zwiększenie identyfikacji handlowców z usługą i wprowadzenie narzędzi i umiejętności lepszego rozumienia perspektywy klienta do procesu w sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Zakres szkolenia

Tematyka szkoleń:

  1. identyfikacja zespołu sprzedażowego z celami firmy,
  2. motywacja do ciągłego ulepszania warsztatu handlowca,
  3. lepsze zrozumienie istoty oferowanej usługi i wprowadzenie perspektywy klienta jako rutynowego narzędzia sprzedaży rozwiązań.

Czas trwania

Szkolenie online – 8h

Webinar dzieli się na:

  • 2 dni po 2h,
  • 4h na omówienie zadań i przykładów.

Prowadzący pozwoli sobie zadać uczestnikom zadania do wykonania, które następnie omówi.

 

Cena za osobę650 zł netto       450 zł netto

Grupa szkoleniowa – maksymalnie 15 osób

Jeżeli interesuje Cię pozyskanie dofinansowania na szkolenie skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?