II nabór ostateczne listy rankingowe

„Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie dla 72 kobiet w wieku 29+ z woj. opolskiego przygotowujące do założenia i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej”

Publikujemy ostateczne listy rankingowe dla II naboru – aktualizacja:

  1. ostateczna lista rankingowa  osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej
  2. ostateczna lista rankingowaosób nie zamieszkujących obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej