Zrealizowane projekty

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w pracy dla klientów reprezentujących różne branże, w tym także unikalne na rynku, co pozwoliło na uzyskanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz czynników sukcesu w tych branżach.

Realizowaliśmy projekty z obszaru rekrutacji (stanowiska kierownicze (branża IT, finansowa, logistyczna, handlowa, produkcyjna) i specjalistyczne (stanowiska o unikatowych kompetencjach, np. desing, branża rolnicza), budowaliśmy zespoły sprzedażowe (branża rolnicza, produkcyjna, handlowa), szkoleń (kompetencje miękkie, zarządzanie, budowanie zespołu), doradztwa HR (np. audyt poziomu jakości obsługi klienta (branża turystyczna, handlu detalicznego), stworzenie systemu wynagrodzeń, assessment i development centre).

Posiadamy doświadczenie w pracy dla klientów reprezentujących różne branże, w tym także unikalne na rynku, co pozwoliło na uzyskanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz czynników sukcesu w tych branżach.

Ważne jest dla nas aby w każdym prowadzonym projekcie najpierw określić cel rozwojowy i wspólnie wytyczyć drogę do jego osiągnięcia, wykorzystując przy tym potencjał Klienta oraz naszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Nie narzucamy naszego zdania czy poglądów ale wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów, tak aby efektywnie doprowadzać do rozwoju.

Aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, realizowaliśmy projekty szkoleniowe i doradcze, w których udział był dofinansowany z funduszy unijnych:

Firma posiada aktualny wpis do Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP Kraków (certyfikat nr 2.12/00223/2015 oraz akredytację Bazy Usług Rozwojowych (BUR) do prowadzenia szkoleń (certyfikat nr DEKRA/SUS/000040). Posiada także wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencję Zatrudnienia (certyfikat nr 16879).

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?