Szkolenia

PAKIET SZKOLENIOWO-DORADCZY DLA BRANŻY HOTELARSKIEJNiech Twój hotel zachwyci nawet najbardziej wymagającego klienta.

Jak dostosować swój obiekt hotelowo-gastronomicznych do szybko zmieniających się trendów i potrzeb klienckich? Za pomocą przykładów i branżowych studium przypadku uczestnicy szkolenia zapoznają się z najlepszymi ‘dobrymi praktykami’, które pozwolą im przygotować odpowiednie narzędzia zarządzania wewnętrznego, nastawione na stałe i trwałe zasady działania, które pozwolą na utrzymanie stałego poziomu jakościowych usług i możliwość dostosowania ich do oczekiwań nowoczesnego klienta.

Tematy wchodzące w skład pakietu (można wybrać te, które najbardziej odpowiadają potrzebom danego obiektu hotelarskiego):

 • zajęcia praktyczne z zakresu rozwiązywania problemów zarządzania wewnętrznego,
 • hierarchizacja i prioretyzacja problemów organizacyjnych,
 • kluczowe zagadnienia istotne do zrozumienia produktu oferowanego przez obiekty hotelarsko-gastronomiczne (marketing doznań i destynacji, obietnica wyjątkowych doświadczeń, scena i
 • publiczność, wpływ umiejętnego rozwiązania problemu na wzrost lojalności),
 • dobre praktyki w bezpośredniej obsłudze klienta,
 • mnemotechniczne sposoby wpływu na gościa obiektu hotelarsko-gastronomicznego,
 • standaryzacja obsługi klienta – kluczowe zasady
 • obsługa klienta, a Podstawowe Standardy Operacyjne (SOP),
 • dedykowane dla konkretnego działu hotelu listy sprawdzające i ich wpływ na utrzymywanie równego poziomu usług,
 • metody sprawdzania zadowolenia klienta z usług,
 • zarządzanie relacjami z klientem,
 • umiejętne rozwiązywanie problemów i radzenia sobie ze zgłaszanymi reklamacjami,
 • stabilizacja procesów wewnętrznych,
 • schematy wewnętrznej kontroli jakości.

Czas trwania szkolenia:
40h szkoleniowych, z możliwością skrócenia lub wydłużenia, w zależności od potrzeb rozwojowych obiektu

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Program wspierający wdrożenie zmian w schematach organizacyjnych. Celem programu jest zbudowanie efektywnych mechanizmów uczenia personelu, w kontekście zmian.

Tematyka szkolenia

 • metody uczenia się ludzi,
 • umiejętności trenerskie,
 • modelowanie zachowań,
 • prowadzenie szkoleń,
 • modele kompetencyjne w poszczególnych działach.

Czas trwania szkolenia:

minimum 2 dni (16h) maksimum 3 dni (24h)

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Moduł doskonale sprawdza się prowadzony równolegle z modułem poprawy schematów organizacyjnych. Celem programu jest podniesienie funkcjonowania zespołu kierowniczego. Efektywność funkcjonowania obiektu zależy bezpośrednio od profesjonalizmu kadry kierowniczej. Program prowadzony wg szczebli zarządzania.

Tematyka szkolenia

 • zarządzanie zadaniami,
 • poznanie i umiejętność zastosowania technik planowania czasu,
 • osobisty wpływ lidera na zespół,
 • motywowanie,
 • typy przywództwa,
 • delegowanie zadań,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • typy zespołów,
 • rozwój zespołu,
 • role zespołowe – czym się różnimy,
 • efektywne prowadzenie spotkań.

Czas trwania szkolenia:

minimum 2 dni (16h) maksimum 6 dni (48h)

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Celem modułu, jest podniesienie motywacji i zgrania zespołów poszczególnych działów. Poprzez gry wprowadzane są sytuacje, dzięki którym uczestnicy doświadczają emocji podobnych do tych, które znają z codziennej pracy: zniechęcenie, frustrację, zaangażowanie, problemy komunikacyjne. Omówienie tych zjawisk w kontekście podanej teorii poszerza zakres wiedzy oraz ułatwia zmianę zachowań na bardziej funkcjonalne.

Tematyka szkolenia

 • gry zespołowe/terenowe,
 • poprawna komunikacja,
 • poznanie i wdrożenie technik radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
 • stres – czym jest, i jak sobie z nim radzić (metody radzenia sobie ze stresem),
 • zbudowanie pozytywnej relacji pracownik-firma, pracownik-przełożony.

Czas trwania szkolenia:

1 dzień (8h)

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Omówienie najbardziej kluczowych zagadnień budżetowania dla kadry managerskiej wyższego i niższego szczebla, praktyczny przegląd najważniejszych definicji związanych z finansami i przełożenie ich na codzienną problematykę zarządzania hotelem. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę, pozwoli wskazać najistotniejsze zależności oraz zbalansować koszty własne w relacji do planowanych przychodów.

Tematyka szkolenia

 • co to są finanse?
 • informacja finansowa – cashflow, rachunek wyników, bilans,
 • jak skonstruować prosty budżet w hotelu? – planowanie finansowe,
 • różnice w budżetowaniu w różnych działach hotelu,
 • budżet personalny,
 • podstawy zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością,
 • decyzje inwestycyjne
 • kontrola kosztów i inwentaryzacja zasobów,
 • preferowane poziomy kosztów na przykładzie działów gastronomicznych,
 • maksymalizacja wyników finansowych w praktyce,
 • zadanie praktyczne – ile kosztuje pokój?

Czas trwania szkolenia:

Minimum 1 dzień (8h) maksimum 2 dni (16h)

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Celem modułu jest zrozumienie i wprowadzenie przejrzystych zasad w prowadzeniu i przechowywaniu tzw.danych wrażliwych w codziennej pracy hotelowej recepcji. Wspólna praca na ‘żywych’ przykładach pozwoli
wypracować skuteczne metody zabezpieczające przed sytuacjami kryzysowymi i podniesie świadomość ponoszonej odpowiedzialności w relacjach z gośćmi hotelowymi.

Tematyka szkolenia

 • przejrzyste zasady fakturowania na recepcji i w dziale rezerwacji,
 • poprawne przygotowanie dokumentów dla księgowej,
 • zarządzanie danymi personalnymi gościa – RODO w praktyce,
 • obowiązek meldunkowy,
 • dokumentacja wymagana w dziale recepcyjnym – dobre praktyki,
 • zarządzanie kryzysowe.

Czas trwania szkolenia:

1 dzień (8h)

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Nastawione na praktyczne rozwiązania szkolenie omawiające wszystkie podstawowe określenia branżowe, wraz z umiejętnością analitycznego wykorzystania uzyskanych danych statystycznych. Poprzez zdefiniowanie kluczowych sfer działalności obiektu hotelowego uczestnicy szkolenia posiądą umiejętność odpowiedniego akcentowania najważniejszych przewag konkurencyjnych, a na ich bazie zbudować strategię komunikacji marketingowo-sprzedażowej.

Tematyka szkolenia

 • najważniejsze terminy w biznesowym zarządzaniu hotelem (RevPAR, ADR, RevPASH, RCR itp.),
 • typologia usług hotelowych,
 • poszukiwanie własnej przewagi konkurencyjnej,
 • wzmacnianie mocnych i ukrywanie słabych stron obiektu,
 • strategiczna ocena najbliższej konkurencji,
 • umiejętne pozycjonowanie różnych usług (pokoje, gastronomia, centrum konferencyjno-bankietowe) i ich pakietowanie,
 • zarządzanie zewnętrznymi kanałami sprzedaży,
 • umiejętność zarządzania ceną i usługami hotelarskimi,
 • rozumienie i wykorzystanie relacji Pośrednik – Klient,
 • sposoby zarządzania danymi o kliencie (CRM – Customer Relationship Management).

Czas trwania szkolenia:

Minimum 2 dni (16h) maksimum 3 dni (24h)

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

Szkolenie sensoryczne

Tematyka szkolenia

Rozwojowe zajęcia dedykowane dla działów gastronomicznych mające na celu rozbudowę organoleptycznych umiejętności uczestników. Autorski program podnoszący świadomość z możliwości generowania niepowtarzalnych doznań, połączony z poszerzeniem praktycznego słownika opisu dań – wzmocnienie języka percepcji, którym posługuje się personel restauracji, baru i room service.

Czas trwania szkolenia:

1 dzień (8h)

 

Szkolenia w zakresie HACCP

Tematyka szkolenia

Podstawowe szkolenie w zakresie zasad funkcjonowania zakładu gastronomicznego w ramach obowiązujących standardów bezpieczeństwa żywności / przygotowanie dokumentacji oraz zakładowej księgi HACCP / zdefiniowanie i ocena krytycznych punktów kontroli / zewnętrzny audyt HACCP.

Czas trwania szkolenia:

2 dni (16h)

 

Klasyczne szkolenia techniczne w zakresie: obsługi kelnerskiej, sommelierskiej, barmańskiej oraz baristycznej.

Czas trwania szkolenia:

Długość szkoleń zależy od potrzeby i wiedzy pracowników hotelu.

 

Latająca Szkoła Kulinarna

Tematyka szkolenia

Dobra Kuchnia to miejsce wciąż ścierających się bitew na smaki, popartych ambicja oraz silnym ego, a równoważonych wzajemnym szacunkiem dla osiągniętego celu – wybitny kucharz zawsze doceni wysiłki i wyczucie smaku swojego kolegi po fachu. Dzięki takim tarciom i współpracy powstają dzieła wybitne, jednak nie da się tego osiągnąć bez podstaw rzemiosła. We współpracy z wyjątkowym,długoletnim szefem kuchni w sieciowych 5-gwiazdkowych hotelach możemy przygotować dowolny rodzaj szkolenia kulinarnego wedle zgłoszonych potrzeb. Czy to kuchnia tajska, sushi, lody z buraka lub polskie fusion – gwarantujemy smakowitą współpracę.
Czas trwania szkolenia:

Długość szkoleń zależy od potrzeby i wiedzy pracowników hotelu.

 

Korzyści dla hotelu

Rozszerzenie oferty hotelu.

Skorzystaj z dofinansowania – Poznaj pakiet szkoleniowy

PUNKT WIDZENIA ZALEŻY OD PUNKTU SIEDZENIA „Usiądź” na miejscu odbiorców Twoich produktów i usług, żeby tworzyć to czego najbardziej potrzebują.

W ramach warsztatu uczestnicy projektują produkt lub usługę pracując w zespole złożonym z osób o zróżnicowanych kompetencjach, prezentujących różne punkty widzenia. Zaletą metody design thinking jest absolutna koncentracja na konkretnych potrzebach odbiorców usługi lub produktu. Warsztat prowadzi uczestników od fazy zrozumienia potrzeby, poprzez generowanie pomysłów po budowę prototypów i ich testy. Poza korzyścią dla firmy w postaci prototypu produktu, usługi lub wewnętrznej procedury warsztat pozwala na integrację i lepsze zrozumienie ludzi pracujących na co dzień w różnych działach firmy, prezentujących różne perspektywy.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Twórcze podejście do wprowadzania innowacji w firmie,
 • Identyfikacja z celami firmy i zaangażowanie we wdrażanie innowacji,
 • Umiejętność angażowania współpracowników w tworzenie nowych produktów i usług,
 • Umiejętność korzystania z metodyki design thinking.

Co zyskuje firma?

Warsztat pozwala zintegrować uczestników w celu uzyskania realnego ich wsparcia dla innowacyjnego produktu usługi lub zmiany organizacyjnej. Bardzo ważnym i zauważalnym „efektem ubocznym” warsztatu jest możliwość zrozumienia różnych punktów widzenia na organizację dzięki współpracy z pracownikami innych działów firmy (sprzedaż, administracja, marketing, księgowość).

Czas trwania szkolenia:
8-16 godzin szkoleniowych (1-2 dni)

Warsztaty dostępne także w postaci szkoleń otwartych.

W ramach szkolenia realizowanego w formie warsztatu, omawiane będą zagadnienia z zakresu definiowania usługi, polityki cenowej i prowadzenia skutecznych działań sprzedażowych. Szkolenie jest rozszerzone o rozwijanie umiejętności szybkiego rozumienia perspektywy klienta dzięki elementom metody design thinking.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Identyfikacja zespołu sprzedażowego z celami firmy i motywacja do ciągłego ulepszania warsztatu handlowca.
 • Lepsze zrozumienie istoty oferowanej usługi i wprowadzenie perspektywy klienta jako rutynowego narzędzia sprzedaży rozwiązań.

Co zyskuje firma?

Dzięki szkoleniu firma uzyskuje zmianę podejścia zespołu sprzedażowego do sprzedaży usług dzięki zwiększeniu zaangażowania, kreatywności handlowców. Celem szkolenia jest zwiększenie identyfikacji handlowców z usługą i wprowadzenie narzędzi i umiejętności lepszego rozumienia perspektywy klienta do procesu w sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

RÓŻNORODNE JEST EFEKTYWNE Ile ludzi tyle opinii. O tym jak pozostać przy własnym zdaniu, nie popadać w konflikty i odnaleźć się podczas zachodzących zmian pomogą uświadomić sobie szkolenia.

Podczas szkolenia omawiane są typy konfliktów oraz strategie radzenia sobie z nimi. Poruszany jest temat komunikacji w konflikcie i jej wpływ na przebieg relacji oraz kwestia stresu jako czynniku konfliktogennego. Komunikacja bez przemocy jako metoda uzyskiwania porozumienia.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Rozpoznawanie konfliktów i ich źródeł.
 • Umiejętność uzyskiwania porozumienia i rozwój empatii w sytuacjach trudnych.

Co zyskuje firma?

Wzrost wiedzy i osobistych umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia odnoszące się do tego czym jest asertywność. Ustalane są źródła asertywności oraz jaka jest rola danej osoby w relacji z innymi. Omawiana jest kwestia tego jak odmawiać innym i wpływać na innych aby osiągać cele, jak sobie radzić z krytyką oraz co to jest stres. Ukazanie podnoszenia asertywności jako procesu.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Zrozumienie podstaw asertywności.
 • Odnalezienie źródeł własnej siły.

Co zyskuje firma?

Wzmocnienie pracowników oraz budowa stabilnego zespołu.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia omawiane są kwestie dynamiki rozwoju zespołu, role w zespole oraz zachowania służące i niesłużące współpracy. Poruszane są kwestie różnic interpersonalnych i ich wpływ na zespół.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Określenie własnego stylu interpersonalnego.
 • Identyfikacja i modyfikacja zachowań niesłużących pracy na wspólny cel.
 • Zrozumienie zachowania innych.
 • Polepszenie komunikacji z innymi.

Co zyskuje firma?

Szkolenie podnosi umiejętności współpracy w zespole. Uczestnicy uczą się modyfikować swoje zachowania tak, aby maksymalizować efektywność pracy w grupie. Jeżeli na szkoleniu jest cały zespół z jednej firmy, to wówczas przewidujemy wzrost współpracy całego zespołu.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Szkolenie pozwala na odkrywanie własnych reakcji na zmianę. Ukaże zmianę w kontekście psychologicznym. Omówimy model komfort-ryzyko oraz etapy zmiany w życiu zawodowym. Poruszymy kwestie radzenie sobie ze stratą i stresem. Poruszymy temat zmiana a transformacja.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Szkolenie pomaga zidentyfikować uczestnikom ich styl reagowania na zmiany.
 • Uelastycznienie własnego zachowania w sytuacji zmiany oraz poznają inne perspektywy patrzenia na zachodzące procesy dzięki pracy w grupie.

Co zyskuje firma?

Szkolenie ułatwi wdrożenie zmian na poziomie organizacyjnym poprzez pomoc osobom, które zmianie podlegają. Pomoże także w akceptacji nowej perspektywy.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia poruszone będą kwestie biologicznych i poznawczych koncepcji stresu. Omówimy co wywołuje stresuje. Przedstawiona zostanie lista zdarzeń stresowych wg. Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z model mam wpływ nie mam wpływu oraz z techniki radzenia sobie ze stresem.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Zrozumienie własnych mechanizmów powstawania stresu.
 • Wypracowanie własnych sposobów na redukcję stresu.

Co zyskuje firma?

Uświadomienie różnych strategii na walkę ze stresem w grupie. Nauczenie się wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

PRZYCHODZI MENADŻER DO DZIAŁU……powyższe zdanie dokończyć można tworząc kiepski żart lub wspaniałą historię kariery. Bądź menedżerem nie na żarty! Nasza firma szkoleniowa pomoże osiągnąć to czego pragniesz!

Podczas szkolenia będziemy rozwijać umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: wywiad, pytania epizodyczne, zadaniowe, techniki autoprezentacyjne kandydatów. Poruszona zostanie kwestia etyki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Omówimy zastosowanie metody Assessment Center: rodzaje zadań, przygotowywanie zadań na potrzeby własnej firmy, szkolenie dla asesorów, organizacja sesji AC, obserwacja uczestników AC, wyciąganie wniosków.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Podniesienie umiejętności wyboru i oceny kandydatów.

Co zyskuje firma?

Wdrożenie zmian w procesie prowadzenia rekrutacji, prowadzących do jego usprawnienia.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Szkolenie obejmuje pracę nad podstawowymi funkcjami managerskimi takimi jak:

 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Motywowanie
 • Kontrola

Ponadto szkolenie jest świetną okazją do analizy własnego stylu kierowniczego.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poznanie podstaw dotyczących zarządzania.
 • Podniesienie kompetencji.

Co zyskuje firma:

Wzrost umiejętności przywódczych wśród kadry zarządzającej.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

Podczas szkolenia omawiane są rodzaje przywództwa oraz jak różnią się ludzie i jak na nich wpływać. Omówimy jak osiągać wysoką jakości pracy w zespole oraz czym jest coaching. Poruszona zostanie kwestia trudnych sytuacji, poprawy wyników oraz budowanie kultury pochwal. Rozmawiać będziemy o przywództwie w odniesieniu do zarządzanie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu poruszanych zagadnień menedżerskich.
 • Wypracowanie własnego stylu przywództwa.

Co zyskuje firma:

Budowa silnych kompetencji przywódczych, wyznaczających cel całej organizacji.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 9 osób.

FINANSE NIE SĄ DLA CIEBIE? ALE CIĄGLE SĄ Z TOBĄ !Od niektórych zagadnień ciężko uciec, niezależnie czy mówimy o życiu prywatnym czy o karierze zawodowej. Zaliczają się do nich finanse. Weź sprawy w swoje ręce i dowiedz się o nich więcej!

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do finansów-definicje, źródła informacji o finansach. Omówiony będzie biznesplan i planowanie finansowe. Zostaną poruszone kwestie zarządzania kapitałem obrotowym w firmie, cashflow i utrzymanie płynności finansowej, a także finansowanie działalności firmy. Przedstawione zostaną kwestie ryzyka w działalności gospodarczej.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • Zrozumienie podstawowych pojęć finansowych i źródeł informacji o finansach w kontekście funkcjonowania firmy.
 • Umiejętność podstawowego planowania finansowego.
 • Poznanie metod zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej.
 • Wiedza jak finansować działalność i rozwój biznesu oraz na jakie ryzyka jest narażona firma.

Co zyskuje firma?

Pracownicy-uczestnicy szkolenia są w stanie lepiej zrozumieć podstawy finansów i przełożyć je na otoczenie w swojej firmie. Po szkoleniu nabywają świadomość przełożenia podejmowanych przez siebie decyzji na wyniki i sytuacje finansową firmy.

Czas trwania szkolenia:

16 godzin szkoleniowych (2 dni)

Minimalna liczba uczestników w szkoleniu otwartym: 10 osób.

OD KOMUNIKACJI AŻ PO ZROZUMIENIETreść nie zawsze niesie to samo znaczenie, dlatego tak ważne jest, żeby trafiła do odbiorców w możliwie najprostszy sposób, dlatego jako firma szkoleniowa oferujemy najlepsze wsparcie.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest wypracowanie relacji z klientem oraz określenie czynników wpływających na wypracowanie współpracy. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą, jak usłyszeć i zrozumieć potrzeby klienta. Doświadczą jakości sprzedaży autentycznej, opartej na wartościach, w której obie strony odczuwają satysfakcję z udanej transakcji.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • umiejętność przygotowania się do rozmowy sprzedażowej
 • budowanie trwałych relacji z klientem
 • jak usłyszeć potrzeby klienta
 • jak dotrzeć do prawdziwych motywów zakupu
 • jak zadawać pytania, które będą otwierały dyskusję
 • w jaki sposób stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której klient podzieli się z Tobą swoimi obawami czy oczekiwaniami w stosunku do produktu
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych
 • jak w profesjonalny sposób prowadzić rozmowy telefoniczne
 • w jaki sposób budować pozytywny i profesjonalny wizerunek firmy

Co zyskuje firma?

Doświadczenie satysfakcji wynikającej ze zwiększenia zysków ze sprzedaży pozostając przy tym w zgodzie ze sobą.

Celem szkolenia jest zdobycie narzędzi pozwalających uczestnikom produktywnie wykorzystać czas, wzmocnią ich zaangażowanie w spotkania, a w efekcie zwiększą efektywność ich pracy. Umożliwia poznanie i pogłębienie umiejętności przekazywania i odbierania informacji ,w sposób, który porządkuje wypowiedzi. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętność poszukiwania rozwiązań, podejmowania decyzji w grupie i tworzenia listy zadań.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • nauczenie się wspólnego tworzenia zasad współpracy wspierających spotkania
 • poznanie narzędzi wspierających świadomą komunikację
 • nabycie umiejętności udzielania i przyjmowania krótkiej i zrozumiałej informacji zwrotnej
 • przećwiczenie narzędzi – komunikat „ja”, parafraza, klaryfikacja, podsumowanie
 • przećwiczenie wykorzystania przekonań i utrwalonych sposobów myślenia na spotkaniu poznanie różnicy między dialogiem, a dyskusją; partnerstwem, a walką na argumenty

Co zyskuje firma?

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, a dzięki temu podniesienie poziomu efektywności spotkań.

Uczestnicy poznają i przećwiczą narzędzia, które zwiększają chęć do współpracy, wzmacniają zaangażowanie w wykonywane zadania oraz wpływają na jakość i wydajność pracy w zespole. Szkolenie wyposaży uczestników w umiejętności przekazywania informacji zwrotnej, delegowania zadań oraz formułowania próśb.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • poznanie narzędzi wspierających efektywną komunikację
 • rozróżnienie ocen i interpretacji od faktów i ich wpływ na efektywność rozmowy
 • nabycie umiejętności udzielania i przyjmowania krótkiej i zrozumiałej informacji zwrotnej
 • zdobycie umiejętności delegowania zadań, w oparciu o możliwości współpracowników

Co zyskuje firma?

Zapoznanie i trening praktycznego sposobu komunikowania się, który ma na celu lepsze zrozumienie siebie oraz innych.

Celem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie umiejętności wspierających efektywne i swobodne występowanie publiczne oraz prowadzenie prezentacji. Szkolenie wyposaży każdego uczestnika w umiejętności i narzędzia, które sprawią, że przemówienia i prezentacje będą informować, porywać, inspirować i zachęcać do działania. Zarówno gdy przemawia się przed dwiema jak i przed dwustoma osobami.

Jakie informacje zdobywa uczestnik szkolenia?

 • jak przygotować prezentację, dopasować ją do odbiorcy i jej celu,
 • jak wykorzystać mowę ciała podczas wystąpienia publicznego,
 • jak uatrakcyjnić wystąpienie,
 • jak korzystać z wizualnych środków pomocniczych,
 • jak przygotować materiały pomocnicze i informacyjne dla uczestników,
 • ak radzić sobie w nieoczekiwanych i trudnych sytuacjach podczas wystąpień.

Co zyskuje firma?

Jak wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie słuchaczy już od pierwszych słów. Jak formułować przekaz w sposób jasny i klarowny mimo trudnych treści.

Masz pytanie?

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?