Strefa szkoleń z dotacjąStrefa klienta firmowego

Z dofinansowaniem możesz więcej

Dzięki rozbudowanej sieci dofinansowań możesz rozwijać swoją firmę poprzez podnoszenie kwalifikacji.

Jak to działa?
Na terenie całej Polski realizowane są działania mające na celu wsparcie istniejących firm w zakresie innowacyjności czy też doradztwa i szkoleń. Dofinansowanie może osiągnąć do 80% co stanowi lwią część wydatku, jaki firma musiałaby ponieść w normalnym trybie.

Celem projektów jest wspieranie przedsiębiorców z sektora Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia i inne usługi rozwojowe.
Nie stój w miejscu weź dotację i już dzisiaj postaw na rozwój swojej firmy!

Tu przejrzysz informacje na temat aktualnych programów:

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników

Termin uruchomienia: Trwa obecnie.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 • 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach
Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

Termin uruchomienia: Wnioski będzie można składać od września
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 • sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu
Podmiotowy System Finansowania

Termin uruchomienia: program trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. w przypadku pomocy de minimis:
  • mikroprzedsiębiorstwa – 75%
  • małe przedsiębiorstwa – 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa – 60 %
 2. w przypadku pomocy publicznej:
  • usługi szkoleniowe:
   • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
   • średnie przedsiębiorstwa – 60%
  • usługi doradcze – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 • 75% – przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% – przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
 • wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Preferencje w dostępie do środków:

Lubuskie Bony Szkoleniowe

Termin uruchomienia: nabory ruszają we wrześniu
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 8 500,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 75%
 • małe przedsiębiorstwa – 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Preferencyjny poziom dofinansowania:

Podmiotowy System Finansowania w województwie łódzkim

Termin uruchomienia: pierwsze wnioski będą przyjmowane we wrześniu
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • 7 200 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
 • 1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł
 • 1 godzina usługi doradczej – 120 zł
 • 1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł
 • Wartość 1 bonu – 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania:+ 10% jednakże nie więcej niż 80%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy

Preferencje w dostępie do środków: Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning!

Termin uruchomienia: Trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo :

 • samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 • 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 • 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 • 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 • 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 • 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 • 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych::

 • 1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł
 • 1 godzina usługi doradczej – 90 zł
 • Egzamin – bez limitu

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • pracownicy z niepełnosprawnościami
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

Termin uruchomienia: trwa obecnie
Wartość dofinansowania::

 • Minimalna wartość bonu: 10 000,00 zł
 • Maksymalna wartość bonu: 110 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie: do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników

Termin uruchomienia: program rusza w IV kwartale 2017, zapraszamy do śledzenia aktualności
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 10 500,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 21 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 42 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 3 500,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • 80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych

Preferencje w dostępie do środków:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej
 • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, RPO Podkarpackiego

Termin uruchomienia: nabór rusza we wrześniu
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikro – 8 400, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 18 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 70%
 • małe przedsiębiorstwa – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +10%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Termin uruchomienia: obecnie brak środków na dofinansowania. Zapraszamy do śledzenia aktualności.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Specjalistyczne usługi doradcze w ramach osi priorytetowej 2 przedsiębiorstwa regionalnego programu operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Termin uruchomienia:trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie: Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie projektu grantowego wynosi 85%

Rozwój Twojej Firmy – dofinansowanie na szkolenia i doradztwo

Termin uruchomienia: trwa aktualnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 • branże kluczowe dla rozwoju regionu
 • branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 • branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 • przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 • przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 • przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 • usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 • sługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 • usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 • usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Preferencje w dostępie do środków:
przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Termin uruchomienia: trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika: 6 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
  usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
 • usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 • usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Preferencje w dostępie do środków:
przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia, usługi doradcze) dla przedsiębiorców w ramach Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. Środki w ramach WA-MA FUR SYSTEM

Termin uruchomienia: trwa obecnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa- 50%
Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Termin uruchomienia: trwa aktualnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze/strong>: 5 000,00 zł
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy powyżej 50 roku życia
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • pracownicy z niepełnosprawnościami
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 • usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+
Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP

Termin uruchomienia: trwa aktualnie
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50% dla wszystkich przedsiębiorców
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • Mikroprzedsiębiorstwa: 15 000,00 zł/li>
 • Małe przedsiębiorstwa: 75 000,00 zł
 • Średnie przedsiębiorstwa: 400 000,00 zł

Masz pytania? Szukasz rozwiązań?