PWP Trwałe podniesienie poziomu obsługi klienta w 5 przedsiębiorstwach w woj. podkarpackim

Kontynuowaliśmy naszą pracę dla sektora turystycznego. Celem projektu było podniesienie poziomu jakości obsługi klienta w pięciu hotelach funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

Program obejmował 1500 godzin doradczych.

Dla każdego z hoteli oferowaliśmy indywidualnie zaplanowaną ścieżkę doradczą. Po dokładnym poznaniu sytuacji, w której znajdował się hotel (z wykorzystaniem audytu „Tajemniczego Klienta”, wywiadów z właścicielami oraz grup fokusowych z pracownikami), proponowaliśmy ścieżkę rozwojową obejmującą szkolenia, doradztwo indywidualne, coaching.