KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego

Byliśmy w nim obecni jako realizatorzy doradztwa zawodowego i szkoleń dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą.

W efekcie projektu powstało 20 firm, które skutecznie radzą sobie na rynku.