Rozwiązywanie konfliktów

Program wspierający wdrożenie zmian w schematach organizacyjnych. Celem programu jest zbudowanie efektywnych mechanizmów uczenia personelu, w kontekście zmian. Poprzez warsztaty uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, gdzie występuje zjawisko Trudny Klient.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady eksperta?