Partnerzy

Krzysztof Chmura

Specjalizacją Krzysztofa Chmury jest zarządzanie finansami, księgowość, planowanie finansowe i analizy, audyt i kontrola wewnętrzna, oraz planowanie rozwoju organizacji. Doświadczenia czerpie ze swojej 15-letniej kariery w działach finansowych. W swojej ostatniej roli – jako dyrektor finansowy -zbudował i zarządzał 120-osobowym zespołem świadczącym usługi księgowości w ramach centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej. Był odpowiedzialny za finanse sp. z o.o. zatrudniającej 300 pracowników. Pełnił rolę kierownika projektów mających na celu transformację biznesową oraz zmiany organizacyjne i restrukturyzację w przedsiębiorstwie.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie specjalizacja Handel Zagraniczny, jest dyplomowanym biegłym księgowym w Wielkiej Brytanii (kwalifikacja ACCA uzyskana w 2005 r.).

W ramach prowadzonej działalności wspomaga małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju organizacyjnym, od fazy start-up aż do uzyskania stabilności operacyjnej. Koncentruje sie na zaimplementowaniu najlepszych praktyk, procesów i narzędzi znanych z dużych przedsiębiorstw na potrzeby MŚP. Prowadzi również doradztwo w zakresie rozwoju firm i podniesienia efektywności współpracy wewnątrz zespołów.

Krzysztof Chmura realizuje projekty łączące ‘twarde’ aspekty działalności firmy (finanse, narzędzia informatyczne, struktura organizacyjna, ład korporacyjny) z ‘miękkimi’ (zarządzanie zmianami, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, motywacja).

Paweł Gruszecki

Psycholog biznesu, konsultant HR i OD, przedsiębiorca, założyciel pgconsulting. Swoją pracę opiera na łączeniu wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, ekonomii, HR. Doświadczenie zdobyte w doradzaniu dla organizacji z rożnych branż pozwala na spojrzenie z szerszej perspektywy przy tworzeniu rozwiązań dla Klientów.

Obecnie koncentruje się na tworzeniu szeroko dostępnych programów wspierających rozwój osób oraz organizacji, w szczególności w obszarze komercjalizacji pomysłów biznesowych, aktywizacji zawodowej, rozwoju kompetencji pracowników, wdrażaniu standardów obsługi, przeprowadzaniu zmian w organizacji oraz promocji przedsiębiorczości.

Wolne chwile poświęca na fotografię i podróże.

Robert Jankowicz

Przedsiębiorca, Konsultant, Trener.
Żyje z relacji z Klientami i prostych, działających rozwiązań, które budują ich biznes i komfort.

Od ponad 20 lat sprzedaje, doradza, zarządza projektami IT, współtworzy oprogramowanie i pomaga budować nowe produkty oraz strategie marketingowe.

Pracuje dla największych sieci detalicznych, producentów FMCG, farmacji, firm logistycznych, oraz dostawców Energii.

Praktykuje, naucza i próbuje zarażać pasją do Design Thinking, AGILE i nowoczesnych narzędzi sprzedaży i marketingu.

Marcin Świerczyński

Pracuję jako trener komunikacji, coach, mediator. Uczestnicy moich szkoleń korzystają z wiedzy i 9-letnich doświadczeń, jakie zdobyłem pracując na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Działałem w obszarach tworzenia struktur przedsiębiorstwa, obsługi klienta, sprzedaży i marketingu w branży usługowej i produkcyjnej. Kierując pracą ludzi, nabyłem teoretyczną i praktyczną znajomość psychologii zarządzania personelem.

Trenerskie rzemiosło i inspiracje do niego zdobywałem w Akademii Trenerów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w K-Training u Klausa Karstaedta oraz w The Center for Living Compassion u Roberta Gonzaleza.

Porozumienie Bez Przemocy poznawałem na warsztatach i konferencjach w Polsce, Niemczech i u M. Rosenberga w USA. Wielokrotnie doświadczałem mocy Porozumienia; tego, jak pozwala ludziom bardziej zrozumieć siebie i innych w pracy i w życiu prywatnym.

Jako trenera biznesu oraz coacha fascynuje mnie znajdowanie i usprawnianie sposobów komunikowania się z innymi oraz sobą samym. Wierzę, że przyczynia się to do chęci kreowania współpracy i współdziałania. Na warsztatach wspólnie z uczestnikami odpowiadam m.in. na pytania: co wzbogaca nas w codziennym życiu zawodowym, co nas motywuje i jak możemy to optymalnie wykorzystać?

Obecnie moimi mentorami codziennej / (conocnej) komunikacji są synowie, 4-letni Jaś i 14-miesięczny Julian. Porozumienie pozwala mi także przyjrzeć się z szerszej perspektywy uprawianiu sportu i odżywianiu.

Joanna Jasińska

Ukończyła studia psychologiczne w zakresie zarządzania zmianami i psychologii klinicznej, a także komunikacji (dziennikarstwo) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 9 lat pracuje jako konsultant i trener. Jej doświadczenie zawodowe koncentruje się na pomocy menedżerom w ich rozwoju, a także zachęcaniu organizacji do rozwijania się. Jest autorem wielu scenariuszy szkoleń dla liderów. Wykorzystuje swoje wykształcenie psychologiczne do wyjaśnienia i wspierania zachowań członków zespołu oraz procesów grupowych. Współpracowała z grupami menedżerów między innymi z Firm takich jak BZWBK, IKEA, WSK Rzeszów – część grupy UTC, a także z MŚP jak prywatne hotele. Jest doskonałym trenerem. Brała udział w projektach organizacyjnych (Coca-Cola, SoftwareMind, TPSA, ZooKarina). Jako największe osiągnięcie, opisuje projekt oparty na nowatorskiej w Polsce Metodologii -Organization development (OD), prowadzony we współpracy z Centrum Scherer. Ma duże doświadczenie w programach z zakresu obsługi klientów. W projektach zawsze szukała wpływu, jaki wartości kulturowe i organizacja pracy ma na doświadczenie klienta. Jest autorem publikacji „Obsługa Klienta – czyli doskonalenie  profesjonalizmu. Standardy Obsługi Klienta w Branży Turystycznej”; „Cechy osobowości, jako wyznaczniki sukcesu na stanowisku” oraz współautorem „Efektywna rekrutacja kluczem do sukcesu w biznesie”

Zawsze poszukuje najnowszego rozwiązania w doradztwie. Jest zainteresowana partycypacyjnymi sposobami zarządzania. Jej cechą charakterystyczną, jako doradcy, jest szukanie rozwiązań.

Z klientami buduje relacje długoterminowe oparte na uczciwości i zaufaniu. Joanna posiada również doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej – od 2006 roku  do 2015 roku była współwłaścicielem firmy w obszarze doradztwa hr.

Masz pytania? Szukasz rozwiązań?